نیما عطایی

نیما عطایی

بنیان گذار و برنامه نویس ارشد

وانیک آواکیان

وانیک آواکیان

کارشناس بازاریابی و فروش

احسان قناد پور

احسان قناد پور

برنامه نویس و تست

نیما بغدادی

نیما بغدادی

برنامه نویس موبایل